دانلود پروژه و مقاله و طرح توجیهی

دانلود بهترین مقاله ها و پروژه و طرح های کسب کار دانشجویی و دانشگاهی

مغزهای درختی

  • ۱۲:۰۰
مغزهای درختی

کشور ما سهم بزرگی در تولید جهانی مغزهای درختی (آجیلی) به ویژه پسته و بادام را به خود اختصاص داده است. علاو ه براین حجم زیاد تولید، میو ه های آجیلی تولیدشده در ایران از لحاظ مزه و کیفیت، در جهان منحصربه فرد هستند. بنابراین تولید، بسته بندی و عرضه مغزهای درختی دارای افقی روشن از لحاظ اشتغا ل زایی و کسب درآمد هستند؛ زیرا از یکسو تمایل مصرف کنندگان داخلی به استفاده از مغزهای آجیلی روندی افزایشی داشته و از سوی دیگر صادرات این محصولات به سایر کشورها نیز دارای چشم اندازی بسیار روشن است......

دانلود بهترین مقاله ها و پروژه و طرح های کسب کار دانشجویی و دانشگاهی
دانلود پروژه و مقاله و طرح توجیهی