دانلود پروژه و مقاله و طرح توجیهی

دانلود بهترین مقاله ها و پروژه و طرح های کسب کار دانشجویی و دانشگاهی

حسابداری سبز (حسابداری محیط زیست)

  • ۱۲:۰۰
حسابداری سبز (حسابداری محیط زیست)

حسابداری محیط زیست اطلاعاتی را فراهم می کند که در امر ارزیابی عملکرد، کنترل، تصمیم گیری و گزارشگری به مدیران کمک می کنند و همچنین بر مفاهیم اقتصادی و زیست محیطی بنا شده و از آنجایی که از ارزشهایی استفاده می کند که از بازار ناشی نمی شود استفاده از آن مستلزم ایجاد تغییر در فرهنگ است. حسابداری محیط زیست، هدف دستیابی به پیشرفت مطلوب، نگهداری یک ارتباط مساعد با جامعه و دنبال کردن فعالیتهای حفاظت محیط زیست به طور موثر و کارا می باشد. رویه های این نوع حسابداری به شرکت اجازه می دهد تا بهای تمام شده حفاظت محیط زیست و منافع حاصل از فعالیتها را در مدت دوره فعالیت واحد تجاری تعیین و امکان بهتر اندازه گیری کمی ( در ارزش واحد پولی یا واحدهای فیزیکی) و ارتباطات حاصل از این نتایج را تعیین کند....

دانلود بهترین مقاله ها و پروژه و طرح های کسب کار دانشجویی و دانشگاهی
دانلود پروژه و مقاله و طرح توجیهی