دانلود پروژه و مقاله و طرح توجیهی

دانلود بهترین مقاله ها و پروژه و طرح های کسب کار دانشجویی و دانشگاهی

بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت نان

  • ۱۲:۰۰
بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت نان

نان یکی از مهمترین منابع غذایی مردم ایران محسوب می شود. این ماده غذایی به عنوان تامین کننده بخشی از کالری، پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. کالری مورد نیاز 43 درصد خانوارهای شهری و 56 درصد خانوارهای روستایی از طریق نان تامین می شود. براساس بررسی الگوی مطلوب سبد خانوار در کشور میانگین سرانه مصرف نان 320 گرم در روز است. در سالهای اخیر به دلایل متعددی میزان مصرف نان افزایش یافته است. لذا با توجه به محدودیت منابع و امکانات می بایست جهت رفع نیازهای تغذیه ای مردم به ویژه اقشار کم درآمد جهت تامین مواد مورد نیاز آنها از ساده ترین روشها استفاده کرد. یکی از این راهها تهیه نان با کیفیت مطلوب می باشد. تهیه نان خوب و ماکول نیاز به اطلاعات دقیق در شناخت آرد، روشهای تهیه خمیر و عمل آوری آن، سیستم های پخت و رفع مشکلات نانوایان دارد. در تهیه این گزارش با توجه به محدودیت زمان سعی شده از کلیه افراد دست اندر کار تهیه نان در شهرستان شیراز اطلاعات مورد نیاز کسب شده و مطالعاتی که تا کنون در این زمینه انجام شده مورد استفاده قرار گیرد. لذا ابتدا مشکلاتی که موجب عدم کیفیت نان شده مطرح و سپس راهکارها جهت بهبود کیفیت ارائه گردیده است........

دانلود بهترین مقاله ها و پروژه و طرح های کسب کار دانشجویی و دانشگاهی
دانلود پروژه و مقاله و طرح توجیهی